Juridische kennisgeving

Web editor

Camping Les Familles
3, Chemin de la Lande
33590 Grayan-et-l'hôpital
Aquitaine
Tel.: +33 (0)5 56 09 43 20
Fax: +33 (0)5 56 09 43 20
camping-des-familles@wanadoo.fr
BTW-nummer:
Siret-nummer:
Directrice/-teur van de publicatie:

Realisatie

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tel. +33 (0)2 51 80 88 88
Fax. +33 (0)2 51 80 88 87
Website: http://www.francecom.fr
RCS Nantes B 410 557 151
SIRET: 41055715100017

Technische ondersteuning

E-mail: webmaster@francecom.com

Beperking van de verantwoordelijkheid en garantie-uitsluitingen

Camping de la plage et des dunes SAS legt zich erop toe de echtheid van de informatie te controleren die op de website wordt verstrekt en de website regelmatig te updaten. Toch kan het voorkomen dat er verkeerde informatie op staat of dat er zaken ontbreken. Er wordt geen enkele garantie verstrekt inzake de exactheid van de informatie die op de website te vinden is. Camping de la plage et des dunes SAS behoudt zich het recht voor de website op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen en functies van de website te onderbreken.

Camping de la plage et des dunes SAS kan de continue toegang tot de website niet garanderen: het kan voorkomen dat de service onderbroken wordt vanwege problemen inzake onderhoud, volgend op IT-problemen, vanwege een storing van de internetservice of door andere onvoorziene omstandigheden. Camping de la plage et des dunes SAS is niet verantwoordelijk voor vertragingen, moeilijkheden bij gebruik of het niet compatibel zijn van de huidige site met bestanden of browser.

Wettelijke informatie

Krachtens de Franse wet van 11 maart 1957 (art.41) en de Franse wet betreffende het intellectueel eigendom van 1 juli 1992, is de volledige of gedeeltelijke reproductie voor collectief gebruik strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de firma Francecom.
De logo's, afbeeldingen en merken die op deze website worden gepresenteerd, zijn eigendom van de respectievelijke bezitter.
Deze site kan buiten eigen medeweten via hyperlinks zijn gelinkt aan andere sites.
De uitgever en de firma Francecom zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd.

De kennisgeving met betrekking tot rectificatie en verwijdering van persoonsgevens.
Inschrijving bij de CNIL (Franse nationale commissie voor bescherming van persoonsgegevens) is lopende.

Krachtens de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, heeft u een recht op bezwaar (Wetsartikel 26), toegang (Wetsartikel 34 tot 38) en wijziging (Wetsartikel 36) met betrekking tot uw gegevens. Derhalve kunt u eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of gewist indien deze onjuist, niet compleet, onduidelijk of verouderd zijn, of indien het verzamelen, gebruik, publicatie of opslag van deze gegevens is verboden.